ราคารถบรรทุกใหม่ 2019 (2562)

HINO MOTORS SALES (THAILAND) LTD
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2900-5000 Hotline. 0-2900-5260
รุ่น / ประเภท เครื่องยนต์ / แรงม้า ราคา
XZU600R-4W รถบรรทุก 4 ล้อ (4x2) - 3.082 เมตร 4,009 CC / 136 PS ฿ 965,000
XZU600R-6W รถบรรทุก 4 ล้อขนาดเล็ก (4x2) - 3.082 เมตร 4,009 CC / 150 PS ฿ 995,000
XZU650R รถบรรทุก 4 ล้อขนาดเล็ก (4x2) - 3.072 เมตร 4,009 CC / 150 PS ฿ 1,055,000
XZU710R รถบรรทุก 4 ล้อขนาดเล็ก (4x2) - 4.452 เมตร 4,009 CC / 150 PS ฿ 1,205,000
XZU720R รถบรรทุก 4 ล้อขนาดเล็ก (4x2) - 5.070 เมตร 4,009 CC / 150 PS ฿ 1,225,000
XZU600R-AT รถบรรทุก 4 ล้อขนาดเล็ก เกียร์อัตโนมัติ (4x2) - 3.072 เมตร 4,009 CC / 150 PS ฿ 1,060,000
XZU650R-AT รถบรรทุก 4 ล้อขนาดเล็ก เกียร์อัตโนมัติ (4x2) - 4.375 เมตร 4,009 CC / 150 PS ฿ 1,120,000
FC9JEKA รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง (4x2) - 4.285 เมตร 5,123 CC / 145 PS ฿ 1,405,000
FC9JJKA รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง (4x2) - 5.635 เมตร 5,123 CC / 145 PS ฿ 1,415,000
FC9JELA รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง (4x2) - 4.285 เมตร 5,123 CC / 175 PS ฿ 1,465,000
FC9JELA-FW PTO รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง (4x2) - 4.285 เมตร​ + Fly wheel PTO 5,123 CC / 175 PS ฿ 1,530,000
FC9JJLA รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง (4x2) - 5.635 เมตร 5,123 CC / 175 PS ฿ 1,485,000
FC9JLLA รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง (4x2) - 6.625 เมตร 5,123 CC / 175 PS ฿ 1,495,000
FG8JF1D รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ (4x2) - 4.235 เมตร + PTO 7,684 CC / 240 PS ฿ 1,905,000
FG8JJ1A รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ (4x2) - 5.585 เมตร 7,684 CC / 240 PS ฿ 1,895,000
FG8JM1A รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ (4x2) - 6.725 เมตร 7,684 CC / 240 PS ฿ 1,905,000
FG8JP1A รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ (4x2) - 7.350 เมตร 7,684 CC / 240 PS ฿ 1,915,000
FG8JR1A รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ (4x2) - 7.825 เมตร 7,684 CC / 240 PS ฿ 1,935,000
FG8JT1A รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ (4x2) - 8.725 เมตร 7,684 CC / 240 PS ฿ 1,955,000
FG8JP1G รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ (4x2) - 7.350 เมตร + แหนบถุงลม 7,684 CC / 240 PS ฿ 2,015,000
FG8JH1B รถหัวลาก 6 ล้อ (4x2) 7,684 CC / 260 PS ฿ 2,025,000
FL8JN1A รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) - 6.120 เมตร 7,684 CC / 260 PS ฿ 2,535,000
FL8JT1A รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) - 7.460 เมตร 7,684 CC / 260 PS ฿ 2,575,000
FL8JT1A-12m รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) - 9.775 เมตร 7,684 CC / 260 PS ฿ 2,622,000
FL1AN1A รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) - 6.140 เมตร 8,866 CC / 344 PS ฿ 2,735,000
FL1AS1A รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) - 7.460 เมตร 8,866 CC / 344 PS ฿ 2,775,000
FL1AS1A-12m รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) - 9.810 เมตร 8,866 CC / 344 PS ฿ 2,836,000
FM8JN1D รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา (6x4) - 6.140 เมตร + PTO 7,684 CC / 260 PS ฿ 2,700,000
FM1AN1D รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา (6x4) - 6.110 เมตร + PTO 8,866 CC / 344 PS ฿ 3,110,000
FM2PN1D รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา (6x4) - 6.110 เมตร + PTO 10,520 CC / 380 PS ฿ 3,170,000
FM1AK1M รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ผสมปูน (6x4) - 5.160 เมตร + PTO 8,866 CC / 344 PS ฿ 2,780,000
GY2PS1A รถบรรทุก 12 ล้อ สองเพลา (8x4) - 7.460 เมตร 10,520 CC / 380 PS ฿ 3,335,000
FM1AK1B รถหัวลาก 10 ล้อ สองเพลา (6x4) 8,866 CC / 344 PS ฿ 3,185,000
FM2PK1B รถหัวลาก 10 ล้อ สองเพลา (6x4) 10,520 CC / 380 PS ฿ 3,265,000
SS1EKLA รถหัวลาก 10 ล้อ สองเพลา (6x4) 12,913 CC / 480 PS ฿ 3,790,000
RK8JSLA รถโดยสาร 6 ล้อ (4x2) 7,684 CC / 251 PS ฿ 2,205,000
RM1ESKU รถโดยสาร 6 ล้อ (4x2) 12,913 CC / 380 PS ฿ 3,165,000
ISUZU (ประเทศไทย)
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร. 0-2966-2111
รุ่น / ประเภท เครื่องยนต์ / แรงม้า ราคา
GXZ77NXJFQ (Aero-Max) 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) 9,839 CC / 360 PS ฿ 3,347,000
GXZ77NXFQ (Aero-Max) 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) 9,839 CC / 360 PS ฿ 3,177,000
GXZ77NXXTQ (Aero-Max) 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) 9,839 CC / 360 PS ฿ 3,177,000
GXZ77NXJFQ 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) 9,839 CC / 360 PS ฿ 3,317,000
GXZ77NXXFQ 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) 9,839 CC / 360 PS ฿ 3,147,000
GXZ77NXXTQ 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) 9,839 CC / 360 PS ฿ 3,147,000
GVR34JXXXQ (Aero-Max) รถบรรทุก 6 ล้อหัวลาก (4x2) 7,790 CC / 300 PS ฿ 2,582,000
GVR34JXXXQ รถบรรทุก 6 ล้อหัวลาก (4x2) 7,790 CC / 300 PS ฿ 2,559,000
FYH77SXDFQ รถบรรทุก 12 ล้อ สองเพลา (8x4) 9,839 CC / 360 PS ฿ 3,294,000
FYH77SXTDQ รถบรรทุก 12 ล้อ สองเพลา (8x4) 9,839 CC / 360 PS ฿ 3,294,000
FXZ77QXDFQ รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา 9,839 CC / 360 PS ฿ 3,044,000
FXZ77QXDTQ รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา 9,839 CC / 360 PS ฿ 3,044,000
FXZ77PXDXQ รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา 9,839 CC / 360 PS ฿ 2,604,000
FXZ77NXFXQ รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา 9,839 CC / 360 PS ฿ 2,727,000
FXZ34PSDFQ รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา 7,790 CC / 360 PS ฿ 2,680,000
FXZ34PSDTQ รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา 7,790 CC / 360 PS ฿ 2,680,000
FXZ34PNDXQ รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา 7,790 CC / 360 PS ฿ 2,580,000
FVM34TSXXQ รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) 7,790 CC / 300 PS ฿ 2,565,000
FVM34QSXXQ รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) 7,790 CC / 300 PS ฿ 2,544,000
FVM34TNAXQ รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) 7,790 CC / 300 PS ฿ 2,662,000
FVM34RNAXQ รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) 7,790 CC / 300 PS ฿ 2,642,000
FVM34QNAXQ รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) 7,790 CC / 300 PS ฿ 2,621,000
FVM34WNXXQ รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) 7,790 CC / 300 PS ฿ 2,504,000
FVM34TNXXQ รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) 7,790 CC / 300 PS ฿ 2,432,000
FVM34RNXXQ รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) 7,790 CC / 300 PS ฿ 2,412,000
FVM34QNXXQ รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) 7,790 CC / 300 PS ฿ 2,391,000
FTR34QXXXQ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน 7,790 CC / 240 PS ฿ 1,875,000
FTR34PXXXQ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน 7,790 CC / 240 PS ฿ 1,854,000
FTR34LXXXQ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน 7,790 CC / 240 PS ฿ 1,844,000
FTR34JXXXQ รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน 7,790 CC / 240 PS ฿ 1,818,000
FRR90NSXXQ รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 5,193 CC / 210 PS ฿ 1,536,000
FRR90LSXXQ รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 5,193 CC / 210 PS ฿ 1,526,000
FRR90HSXXQ รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 5,193 CC / 210 PS ฿ 1,484,000
FRR90NNXXQ รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 5,193 CC / 190 PS ฿ 1,486,000
FRR90LNXXQ รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 5,193 CC / 190 PS ฿ 1,476,000
NQR75LXXXQ รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 5,193 CC / 175 PS ฿ 1,350,000
NQR75HXXXQ รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 5,193 CC / 175 PS ฿ 1,334,000
NPR75KXXXQ รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 5,193 CC / 150 PS ฿ 1,225,000
NPR75HXXXQ รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 5,193 CC / 150 PS ฿ 1,209,000
NMR85HXXFQ รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน 2,999 CC / 130 PS ฿ 1,029,000
NMR85HXXTQ รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน 2,999 CC / 130 PS ฿ 1,024,000
NMR85EXXXQ รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน 2,999 CC / 130 PS ฿ 967,000
NLR85EXXXQ รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน 2,999 CC / 130 PS ฿ 937,000
GXZ78NXCFQ (AMAX-A) รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG 9,839 CC / 354 PS ฿ 3,957,000
GVR86KXCXQ (10W 6x2) รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG 7,790 CC / 245 PS ฿ 3,754,000
GVR86KXCXQ (6W 4x2) รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG 7,790 CC / 245 PS ฿ 3,394,000
FXZ78QXBFQ รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG 9,839 CC / 354 PS ฿ 3,844,000
FVM86WXCXQ รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG 7,790 CC / 245 PS ฿ 3,456,000
FVM86TXCXQ รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG 7,790 CC / 245 PS ฿ 3,375,000
FTR86QXCFQ รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG 7,790 CC / 220 PS ฿ 2,580,000
NPR82KXCXQ รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG 4,570 CC / 130 PS ฿ 1,627,000
NPR82HXCXQ รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG 4,570 CC / 130 PS ฿ 1,617,000
NMR82HXCXQ รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG 4,570 CC / 130 PS ฿ 1,432,000
Mitsubishi Fuso Truck (ประเทศไทย)
บริษัท ฟูโซ่ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2567-2897
รุ่น / ประเภท เครื่องยนต์ / แรงม้า ราคา
FE84DE6RDH1 6 ล้อขนาดกลาง 4,899 CC ฿ 1,100,000
FE85DE7RDH1 6 ล้อขนาดกลาง 4,899 CC ฿ 1,150,000
FE85DG7RDH1 6 ล้อขนาดกลาง 4,899 CC ฿ 1,210,000
FIV1PHX2RDHA 6 ล้อขนาดกลาง 3,907 CC ฿ 1,330,000
FIV2PFX2RDHA 6 ล้อขนาดกลาง 3,907 CC ฿ 1,360,000
FM65FF1RDH1 6 ล้อขนาดใหญ่ 7,545 CC ฿ 1,720,000
FM65FH1RDH1 6 ล้อขนาดใหญ่ 7,545 CC ฿ 1,740,000
FM65FM1RDH1 6 ล้อขนาดใหญ่ 7,545 CC ฿ 1,770,000
FJY1WT2RDHA 10 ล้อเพลาเดียว 6x2 6,373 CC ฿ 2,550,000
FN61FR2RDH1 10 ล้อเพลาเดียว 6x2 7,545 CC ฿ 2,540,000
FN62FM1RDH1 10 ล้อเพลาเดียว 6x4 7,545 CC ฿ 2,490,000
FN62FM2RDH1 10 ล้อเพลาเดียว 6x4 7,545 CC ฿ 2,640,000
FJX5WFM1RDHA 6 ล้อขนาดใหญ่ 6,373 CC ฿ 2,090,000
FJX3WKM2RDHA 10 ล้อสองเพลา 6x4 6,373 CC ฿ 2,890,000
FN62FJR2RDHA หัวลาก 10 ล้อสองเพลา 6x4 7,545 CC ฿ 2,860,000
FV51JKD3RDH2 10 ล้อสองเพลา 6x4 12,882 CC ฿ 3,030,000
FZY3WJR2RDHA หัวลาก 10 ล้อสองเพลา 6x4 6,373 CC ฿ 2,500,000
FV51JH3RDH1 หัวลาก 10 ล้อสองเพลา 6x4 12,882 CC ฿ 3,220,000
SCANIA (ประเทศไทย)
บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด โทร. 0-2769-9200
รุ่น / ประเภท เครื่องยนต์ / แรงม้า ราคา
P360 LA6x2MSZ (Basic) รถหัวลาก 6 สูบ / 360 PS ฿ 3,350,000
P360 LA6x2MSZ รถหัวลาก 6 สูบ / 360 PS ฿ 3,650,000
P410 LA6x2MSZ รถหัวลาก 6 สูบ / 410 PS ฿ 3,950,000
P410 LA6x2MNA รถหัวลาก 6 สูบ / 410 PS ฿ 4,000,000
P410 LA6x2MSA (ADR) รถหัวลาก 6 สูบ / 410 PS ฿ 4,100,000
P410 LA6x2MNZ รถหัวลาก 6 สูบ / 410 PS ฿ 4,150,000
P310 CB6x4MSZ รถหัวลาก 6 สูบ / 310 PS ฿ 3,200,000
P360 CB6x4MSZ รถหัวลาก 6 สูบ / 360 PS ฿ 3,300,000
K250 IB4x2NB แชสซีส์รถโดยสาร 6 สูบ / 250 PS ฿ 3,000,000
K310 IB4x2NB แชสซีส์รถโดยสาร 6 สูบ / 310 PS ฿ 3,500,000
K410 IB6x2NB แชสซีส์รถโดยสาร 6 สูบ / 410 PS ฿ 4,500,000
K410 EB6x2NI แชสซีส์รถโดยสาร 6 สูบ / 410 PS ฿ 4,700,000
K460 EB6x2NI แชสซีส์รถโดยสาร 6 สูบ / 460 PS ฿ 5,200,000
K410 EB6x4NI แชสซีส์รถโดยสาร 6 สูบ / 410 PS ฿ 5,000,000
TATA MOTORS (THAILAND) LTD
บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด Call Center 1800-999-900 มือถือ 1401-999-900
รุ่น / ประเภท เครื่องยนต์ / แรงม้า ราคา
Novus Tractor 6x4 รถหัวลาก 10 ล้อ (6x4) 10,964 CC / 420 PS ฿ 3,065,000
Novus Mixer 6x4 รถผสมคอนกรีต 10 ล้อ (6x4) 7,640 CC / 320 PS ฿ 3,065,000
Novus Tractor CNG รถหัวลาก 10 ล้อ (6x4) CNG 11,051 CC / 340 PS ฿ 3,400,000