Komatsu PC60-6 รถแบคโฮจากญี่ปุ่น 086-0044333 065-8844400 089-0080077 089-0050007 www.nmc99.com

10/10/62 09:50
รหัส DA29D
Komatsu PC60-6 รถแบคโฮจากญี่ปุ่น 086-0044333 065-8844400 089-0080077 089-0050007 www.nmc99.comKomatsu PC60-6 รถแบคโฮจากญี่ปุ่น 086-0044333 065-8844400 089-0080077 089-0050007 www.nmc99.comKomatsu PC60-6 รถแบคโฮจากญี่ปุ่น 086-0044333 065-8844400 089-0080077 089-0050007 www.nmc99.comKomatsu PC60-6 รถแบคโฮจากญี่ปุ่น 086-0044333 065-8844400 089-0080077 089-0050007 www.nmc99.comKomatsu PC60-6 รถแบคโฮจากญี่ปุ่น 086-0044333 065-8844400 089-0080077 089-0050007 www.nmc99.com

Komatsu PC60-6 รถแบคโฮจากญี่ปุ่น 086-0044333 065-8844400 089-0080077 089-0050007 www.nmc99.com

ไม่ระบุยี่ห้อสินค้า
ไม่ระบุโมเดล
ไม่ระบุปีจดทะเบียน
ไม่ระบุขนาดเครื่องยนต์
ไม่ระบุเลขไมล์
ไม่ระบุการใช้งาน (ชั่วโมง)
Sangen JP
Sangen JP 6/6 หมู่ 2 ต. ลำไทร วังน้อย, อยุธยา 13170
Sangen JP
ไม่กำหนด
ราคาประกาศ
บริการสินเชื่อไลน์
089 005 0007เบอร์โทร