KOMATSU PC30MR-2 เก่าญี่ปุ่น สภาพสวย เดิมๆ ชั่วโมงทำงาน 1,xxx ชม.

03/04/62 00:00
รหัส UAW4H
KOMATSU PC30MR-2 เก่าญี่ปุ่น สภาพสวย เดิมๆ ชั่วโมงทำงาน 1,xxx ชม.KOMATSU PC30MR-2 เก่าญี่ปุ่น สภาพสวย เดิมๆ ชั่วโมงทำงาน 1,xxx ชม.KOMATSU PC30MR-2 เก่าญี่ปุ่น สภาพสวย เดิมๆ ชั่วโมงทำงาน 1,xxx ชม.KOMATSU PC30MR-2 เก่าญี่ปุ่น สภาพสวย เดิมๆ ชั่วโมงทำงาน 1,xxx ชม.KOMATSU PC30MR-2 เก่าญี่ปุ่น สภาพสวย เดิมๆ ชั่วโมงทำงาน 1,xxx ชม.KOMATSU PC30MR-2 เก่าญี่ปุ่น สภาพสวย เดิมๆ ชั่วโมงทำงาน 1,xxx ชม.KOMATSU PC30MR-2 เก่าญี่ปุ่น สภาพสวย เดิมๆ ชั่วโมงทำงาน 1,xxx ชม.
โทร.0812910303 / 0631893122 ไอดีไลน์ jttractor
ไม่ระบุยี่ห้อสินค้า
ไม่ระบุโมเดล
ไม่ระบุปีจดทะเบียน
ไม่ระบุขนาดเครื่องยนต์
ไม่ระบุเลขไมล์
ไม่ระบุการใช้งาน (ชั่วโมง)
Jttractor
฿ 510,000
ราคาประกาศ