Isuzu Deca270 24ล้อ NGV8ถัง แจ้งเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ใช้งานใด้เลย

03/04/62 00:00
รหัส HB6FF
Isuzu Deca270 24ล้อ NGV8ถัง แจ้งเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ใช้งานใด้เลยIsuzu Deca270 24ล้อ NGV8ถัง แจ้งเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ใช้งานใด้เลยIsuzu Deca270 24ล้อ NGV8ถัง แจ้งเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ใช้งานใด้เลย
Isuzu Deca270 24ล้อ NGV8ถัง แจ้งเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ใช้งานใด้เลย ติดต่อ 062 994 2454
ไม่ระบุยี่ห้อสินค้า
ไม่ระบุโมเดล
2547 (2004)ปีจดทะเบียน
ไม่ระบุขนาดเครื่องยนต์
ไม่ระบุเลขไมล์
ไม่ระบุการใช้งาน (ชั่วโมง)
pichaitwin2000
฿ 1,200,000
ราคาประกาศ