FXZ270แรงยูโรวัน เครื่องเดิมเกียรเดิม970000บาทมีระบบลาก

14/08/62 06:19
รหัส UMD7E
FXZ270แรงยูโรวัน เครื่องเดิมเกียรเดิม970000บาทมีระบบลากFXZ270แรงยูโรวัน เครื่องเดิมเกียรเดิม970000บาทมีระบบลากFXZ270แรงยูโรวัน เครื่องเดิมเกียรเดิม970000บาทมีระบบลากFXZ270แรงยูโรวัน เครื่องเดิมเกียรเดิม970000บาทมีระบบลากFXZ270แรงยูโรวัน เครื่องเดิมเกียรเดิม970000บาทมีระบบลากFXZ270แรงยูโรวัน เครื่องเดิมเกียรเดิม970000บาทมีระบบลากFXZ270แรงยูโรวัน เครื่องเดิมเกียรเดิม970000บาทมีระบบลาก

เครื่องเกียรดี ครัชชีสวย0816658576ราชบุรี

ไม่ระบุยี่ห้อสินค้า
ไม่ระบุโมเดล
ไม่ระบุปีจดทะเบียน
ไม่ระบุขนาดเครื่องยนต์
ไม่ระบุเลขไมล์
ไม่ระบุการใช้งาน (ชั่วโมง)
Truck.in.th Ads
Truck.in.th Ads 1 เขตสวนหลวง, กรุงเทพฯ 10250
Truck.in.th Ads
฿ 970,000
ราคาประกาศ
บริการสินเชื่อไลน์
091 851 9889เบอร์โทร