Furukawa HCR900-DS III เอกสารอินวอย

15/07/62 07:17
รหัส 7FTR4
Furukawa HCR900-DS III เอกสารอินวอยFurukawa HCR900-DS III เอกสารอินวอยFurukawa HCR900-DS III เอกสารอินวอยFurukawa HCR900-DS III เอกสารอินวอยFurukawa HCR900-DS III เอกสารอินวอยFurukawa HCR900-DS III เอกสารอินวอยFurukawa HCR900-DS III เอกสารอินวอยFurukawa HCR900-DS III เอกสารอินวอยFurukawa HCR900-DS III เอกสารอินวอยFurukawa HCR900-DS III เอกสารอินวอย

Furukawa HCR900-DS III
ปี 2011 9000 ชม

รถอยู่ญี่ปุ่นสั่งนำเข้าให้ได้ครับ
วางมัดจำ 20% มาถึงรถใช้งานปกติ
มีเงื่อนไขรองรับ

สอบถามได้เลยครับ
ราคา 061-4194021 ภู พรภวิษย์
Add Line : http://line.me/ti/p/~0614194021

ไม่ระบุยี่ห้อสินค้า
Furukawa HCR900-DS IIIโมเดล
2554 (2011)ปีจดทะเบียน
ไม่ระบุขนาดเครื่องยนต์
ไม่ระบุเลขไมล์
9,000การใช้งาน (ชั่วโมง)
pornpawit
pornpawit 588 หมุ่ 2 ตำบล ภาชี บางปะอิน, อยุธยา 13160
pornpawit
฿ 3
ราคาประกาศ
บริการสินเชื่อไลน์
061 419 4021เบอร์โทร