4ล้อ เครน TADANO 1ตันพร้อมดั้ม ในคันเดียว กระบะ ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ทึบสูง 40 เซนติเมตร ยางเปลี่ยนใหม่ 4เส้น สะดวกคล่องตัว ประหยัด รถพร้อมใช้ เอกสารพร้อมโอน

07/06/62 21:50
รหัส W9HNB
4ล้อ เครน TADANO 1ตันพร้อมดั้ม ในคันเดียว กระบะ ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ทึบสูง 40 เซนติเมตร ยางเปลี่ยนใหม่ 4เส้น สะดวกคล่องตัว ประหยัด รถพร้อมใช้ เอกสารพร้อมโอน4ล้อ เครน TADANO 1ตันพร้อมดั้ม ในคันเดียว กระบะ ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ทึบสูง 40 เซนติเมตร ยางเปลี่ยนใหม่ 4เส้น สะดวกคล่องตัว ประหยัด รถพร้อมใช้ เอกสารพร้อมโอน4ล้อ เครน TADANO 1ตันพร้อมดั้ม ในคันเดียว กระบะ ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ทึบสูง 40 เซนติเมตร ยางเปลี่ยนใหม่ 4เส้น สะดวกคล่องตัว ประหยัด รถพร้อมใช้ เอกสารพร้อมโอน4ล้อ เครน TADANO 1ตันพร้อมดั้ม ในคันเดียว กระบะ ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ทึบสูง 40 เซนติเมตร ยางเปลี่ยนใหม่ 4เส้น สะดวกคล่องตัว ประหยัด รถพร้อมใช้ เอกสารพร้อมโอน4ล้อ เครน TADANO 1ตันพร้อมดั้ม ในคันเดียว กระบะ ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ทึบสูง 40 เซนติเมตร ยางเปลี่ยนใหม่ 4เส้น สะดวกคล่องตัว ประหยัด รถพร้อมใช้ เอกสารพร้อมโอน4ล้อ เครน TADANO 1ตันพร้อมดั้ม ในคันเดียว กระบะ ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ทึบสูง 40 เซนติเมตร ยางเปลี่ยนใหม่ 4เส้น สะดวกคล่องตัว ประหยัด รถพร้อมใช้ เอกสารพร้อมโอน4ล้อ เครน TADANO 1ตันพร้อมดั้ม ในคันเดียว กระบะ ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ทึบสูง 40 เซนติเมตร ยางเปลี่ยนใหม่ 4เส้น สะดวกคล่องตัว ประหยัด รถพร้อมใช้ เอกสารพร้อมโอน4ล้อ เครน TADANO 1ตันพร้อมดั้ม ในคันเดียว กระบะ ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ทึบสูง 40 เซนติเมตร ยางเปลี่ยนใหม่ 4เส้น สะดวกคล่องตัว ประหยัด รถพร้อมใช้ เอกสารพร้อมโอน4ล้อ เครน TADANO 1ตันพร้อมดั้ม ในคันเดียว กระบะ ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ทึบสูง 40 เซนติเมตร ยางเปลี่ยนใหม่ 4เส้น สะดวกคล่องตัว ประหยัด รถพร้อมใช้ เอกสารพร้อมโอน4ล้อ เครน TADANO 1ตันพร้อมดั้ม ในคันเดียว กระบะ ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ทึบสูง 40 เซนติเมตร ยางเปลี่ยนใหม่ 4เส้น สะดวกคล่องตัว ประหยัด รถพร้อมใช้ เอกสารพร้อมโอน

4ล้อ เครน TADANO 1ตันพร้อมดั้ม ในคันเดียว กระบะ ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ทึบสูง 40 เซนติเมตร ยางเปลี่ยนใหม่ 4เส้น สะดวกคล่องตัว ประหยัด รถพร้อมใช้ เอกสารพร้อมโอน 081-8869460

ไม่ระบุยี่ห้อสินค้า
ไม่ระบุโมเดล
ไม่ระบุปีจดทะเบียน
ไม่ระบุขนาดเครื่องยนต์
ไม่ระบุเลขไมล์
ไม่ระบุการใช้งาน (ชั่วโมง)
HS6GYB
HS6GYB 205/1 เมืองสุโขทัย, สุโขทัย 64000
HS6GYB
ไม่กำหนด
ราคาประกาศ
บริการสินเชื่อไลน์
081 886 9460เบอร์โทร