ไม่มีรูปภาพ

วาล์วไฟฟ้าไฮดรอลิก NACHI SS-G01 วาล์ว DSG-01, DSG-03 ญี่ปุ่นยี่ห้ออื่นที่ผลิตจากจีนได้ Hydraulic Solenoid Valve ไฮโดรลิค ไฮโดรลิก ไฮดรอลิค

วาล์วไฟฟ้าไฮดรอลิก NACHI SSG01 วาล์ว DSG01, DSG03 ญี่ปุ่นยี่ห้ออื่นที่ผลิตจากจีนได้ Hydraulic Solenoid Valve ไฮโดรลิค ไฮโดรลิก ไฮดรอลิค อุปกรณ์ไฮโดรลิคคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ผลิตจากโรงงานในญี่ปุ่นของแท้ สังเกตจาก &Made in Japan& บนป้ายสินค้าทุกชิ้น สามารถใช้แทนวาล์วญี่ปุ่นยี่ห้ออื่นที่ผลิตจากจีนได้ ผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ NACHI ที่ได้รับการยอมรับในการผลิตลูกปืน สว่าน Cutting tool หุ่นยนต์อัตโนมัติ และวัสดุเหล็กพิเศษชนิดต่าง ๆ มีสินค้าครอบคลุมระบบไฮโดรลิก ตั้งแต่ ปั๊มไฮโดรลิค วาล์วไฮดรอลิก ชุดต้นกำลัง Hydraulic Power Unit และอื่น ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่มีอายุการใช้งานยาวนานคุณภาพญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิม ลดการสูญเสียจากการหยุดซ่อมเครื่องจักรไฮดรอลิคในสายการผลิต บริษัทของเรามีประสบการณ์ในเรื่องไฮโดรลิกและนิวแมติกมากกว่า 40 ปีพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฮโดรลิค และอุปกรณ์ลม (นิวเมติก) รวมทั้งระบบหล่อลื่น ต่างๆ บริษัท ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Sritong Engineering Co., Ltd. 483,485,487,489 ถนนพระรามที่ 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพ ฯ 10150 483,485,487,489 Rama2 Road, Bangmod, Chomthong, Bangkok 10150 http://www.sritong.co.th ติดต่อ คุณสุภาภรณ์ โทร. 0854829378 Email: supapornw@sritong.co.th รุ่นที่ทางบริษัทสามารถเทียบรุ่นให้ได้ ได้แก่ A145FR04HS60 DSG012B2D24N170442 DSG012B2D24N70L DSG012B3D24N70 DSG013C2D24N170422 DSG013C4D24N70 DSG013C12D24N70 DSG013C40D24N70 DSG032B2D24N50 DSG032B2D24N50L DSG032B3D24N50 DSG032B2BD24N50 DSG033C2D24N150442 DSG033C4D24N150442 DSG033C12D24N50 EDG01VBPNT1551 EDG01VBPNT1551 EDG01VH1PNT155103 EFBG03125H61 EFBG03250H61 EFBG03250H61 EFBG10500H20T EBG03AT5007 EFBG0306H20T EFBG0306H61 EFBG03125H20T EFBG03125H60T EFBG03160H20T EFBG06250AH20T DSG012B2D24N150 DSG012B2LD24N171 DSG012B3D24N150 DSG013C2D24N150 DSG013C4D24N150 DSG013C12D24N150 DSG013C40D24N150 DSG032B2D24N150 DSG032B3D24N150 DSG032B3LD24N150 DSG032B2BD24N150 DSG033C2D24N150 DSG033C4D24N150 DSG033C10D24N150 DSG033C12D24N150 DSG033C60D24N150 DSHG033C2D24N114 DSHG042B2ED24N152 DSHG042B3ED24N152 DSHG042B2BD24N152 DSHG042N3EN1D24 DSHG043C2D24N152 DSHG043C2TD24N152 DSHG043C4D24N152 DSHG043C10TD24N152 DSHG043C12TD24N152 DSHG043C40D24N152 DSHG062B2ED24N152 DSHG062B2BD24N152 DSHG063C2D24N152 DSHG063C4D24N152 DSHG063C12TD24N152 DSHG063C60TD24N152 BG033231 BG063231 CRA37 qq:168338907 CRA45 CRA56 A37FR04E1756010 A45FR04E1756010 A45FR04E175 A56FR04E1756060 A70FR04E1756060 A90FR04E1756060 A90FR04E1756060(SB1201901103T) A145FR04E175606060376 A145FR04E175606060376(SB1201901103T) A37145FR04E175B6060 A56145FR04E175B6060 A56145FR04E175B6060(SB1201901103T,SB1215 A37FR04HK32393 A45FR04HK10393 A56FR04HK32393 A70FR04HS60 A90FR04HASA60366 A100FR04HS10393 A145FR04HS60 qq:168338907 A180FR04HK32 A37FROOHSSPD2432428 A56FROOHSSPD2432428 A70FROOHSD2460428 A100FROOHSD2410428 A100FROOHS10408 A145FROOHSD2410428 DSG012B2D24N170442 DSG012B2D24N70L DSG012B3D24N70 DSG013C2D24N170422 DSG013C4D24N70 DSG013C12D24N70 DSG013C40D24N70 DSG032B2D24N50 DSG032B2D24N50L DSG032B3D24N50 DSG032B2BD24N50 DSG033C2D24N150442 DSG033C4D24N150442 DSG033C12D24N50 EDG01VBPNT1551 EDG01VBPNT1551 EDG01VH1PNT155103 EFBG03125H61 EFBG03250H61 EFBG03250H61 EFBG10500H20T EBG03AT5007 DSG012B2D24N150 DSG012B2LD24N171 DSG012B3D24N150 DSG013C2D24N150 DSG013C4D24N150 DSG013C12D24N150 DSG013C40D24N150 DSG032B2D24N150 DSG032B3D24N150 DSG032B3LD24N150 DSG032B2BD24N150 DSG033C2D24N150 DSG033C4D24N150 DSG033C10D24N150 DSG033C12D24N150 DSG033C60D24N150 A37FR04HK32366 A56FR04HK32393 A56FR04HK60366 DSHG033C2D24N114 DSHG042B2ED24N152 DSHG042B3ED24N152 DSHG042B2BD24N152 DSHG042N3EN1D24 DSHG043C2D24N152 DSHG043C2TD24N152 DSHG043C4D24N152 DSHG043C10TD24N152 DSHG043C12TD24N152 DSHG043C40D24N152 DSHG062B2ED24N152 DSHG062B2BD24N152 DSHG063C2D24N152 DSHG063C4D24N152 DSHG063C12TD24N152 DSHG063C60TD24N152 A90FR04HASA60366 A100FR04HS10393 A145FR04HS60 A180FR04HK32 A37FROOHSSPD2432428 A56FROOHSSPD2432428 A70FROOHSD2460428 A100FROOHSD2410428 A100FROOHS10408 A145FROOHSD2410428 EFBG0306H20T EFBG0306H61 EFBG03125H20T EFBG03125H60T EFBG03160H20T EFBG06250AH20T BG033231 BG063231 CRA37 CRA45 CRA56 A45FR04HK10393 A70FR04HS60 PV2R16FRAA4222 ,PV2R110FRAA4222,PV2R112FRAA41 ,PV2R114FRAA41,PV2R117FRAA41 PV2R119FRAA41, PV2R123FRAA41 , PV2R125FRAA41,PV2R128FRAA41 , PV2R131FRAA41, PV2R226FRAA41,PV2R233FRAA41,PV2R241FRAA41,PV2R247FRAA41,PV2R253FRAA41 ,PV2R259FRAA41, PV2R265FRAA41, PV2R352FRAA31,PV2R360FRAA31 , PV2R366FRAA31PV2R376FRAA31, PV2R394FRAA31, ติดต่อ ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง 0854829378 Email: supapornw@sritong.co.th PV2R3116FRAA31,PV2R4136FRAA30,PV2R4153FRAA30 ,PV2R4184FRAA30PV2R4200FRAA30,PV2R4237FRAA30 PV2R12,PV2R13,PV2R14,PV2R23,PV2R24,PV2R34 ติดต่อ ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง 0854829378 Email: supapornw@sritong.co.th AR16FR01C20 AR22FR01C20 AR16FR01B20 AR22FR01B20 A10FR01CK10 A10FR01BK10 A10FR01HK10 A10LR01CK10 A10LR01BK10 A10LR01HK10 A16FR01CK32 A16FR01BK32 A16FR01HK32 A16LR01CK32 A16LR01BK32 A16LR01HK32 A16FR01CSK32 A16FR01BSK32 A16FR01HSK32 A16LR01CSK32 A16LR01BSK32 A16LR01HSK32 A22FR01CK32 A22FR01BK32 A22FR01HK32 A22LR01CK32 A22LR01BK32 A22FR01CSK32 A22FR01BSK32 A22LR01CSK32 A22LR01BSK32 A37FR04HKA32366 A37FR01BK32 A37FR01HK32 A37LR01CK32 A37LR01BK32 A37LR01HK32 A37FR01CSK32 A37FR01BSK32 A37FR01HSK32 A37LR01CSK32 A37LR01BSK32 A37LR01HSK32 A37FR01CK32 A37FR01BK32 A37FR01HK32 A37LR01CK32 A37LR01BK32 A37LR01HK32 A37FR01CSK32 A37FR01BSK32 A37FR01HSK32 A37LR01CSK32 A37LR01BSK32 A37LR01HSK32 A56FR01CK32 A56FR01BK32 A56FR01HK32 A56LR01CK32 A56LR01BK32 A56LR01HK32 A56FR01CSK32 A56FR01BSK32 A56FR01HSK32 A56LR01CSK32 A56LR01BSK32 A56LR01HSK32 A70FR01CS60 A70FR01BS60 A70FR01HS60 A70LR01KS60 A70LR01CS60 A70LR01BS60 A70LR01HS60 A70LR01KS60 A90FR01CS60 A90FR01BS60 A90FR01HS60 A90LR01KS60 A90LR01CS60 A90LR01BS60 A90LR01HS60 A90LR01KS60 A145FR01CS60 A145FR01BS60 A145FR01HS60 A145LR01KS60 A145LR01CS60 A145LR01BS60 A145LR01HS60 A145LR01KS60 PV2R16,PV2P18,PV2R110,PV2R112,PV2R114,PV2R117,PV2R119,PV2R123,PV2R125,PV2R131,PV2R241, PV2R247,PV2R252,PV2R265,PV2R275,PV2R376,PV2R385,PV2R394,PV2R3108,PV2R3116,PV2R3125 PV2R4136,PV2R4153,PV2R4184,PV2R4200,PV2R4237,SPV2R241,SPV2R247,SV2R253,SPV2R259 SPV2R265,SPV2R275,SPV2R376,SPV2R385,SPV2R394,SPV2R3108,SPV2R3116,SPV2R3125 SPV2R4136,SPV2R4153,SPV2R4184,SPV2R4200,SPV2R4237,PV2R12,SPV2R12,PV2R13,SPV2R13,PV2R23,SPV2R23 A16SR3,A22SR3,A16SR4,A22SR4 F504WA,F504WB,F506XA,F506XB,F508WA,F508WB,SVPF122010,SVPF123510,SVPF307010, DT0122,DG0122,BT03,BG03,BT06,BG06,BT10,BG10,SBG03,SBG06,BST03,BSG03,BST06, BSG06,BST10,BSG10,SBSG03,SBSG06 HT03,HG03,HCT03,HCG03,HCT06,HCG06,HT10,HG10,HCT10,HCG10 RT03,RG03,RCT03,RCG03,RT06,RG06,RCT06,RCG06,RT10,RG10,RCT10,RCG10 BUCG06BV,BUCGM06,FG0230,FCG020,FG03125,FCG03125,FG06250,FCG06250,FG10500,FCG10500 SRT03,SRG03,SRCT03,SRCG03,SRT06,SRG06,SRCT06,SRCG06,SRT10,SRG10,SRCT10,SRCG10 TC1G0140,TC2G0140,TC1G03,TC2G03,GCT0231 FSHG061VC1C2D24,FSLHG04,FSLHG08,FSLHG10,FSLHG12 DSGL01C32,DSGL012D2,DSGL2B2,DSGM0130,DSGM01X30,DSGM01Y30,DSG013C2,DSG012D2,DSG012B2,DSG033C2, DSG032B2,DSG032D2,DSHG043C2,DSHG042N,DSHG042B,DSHG063C,DSHG062N,DSHG062B,DSHG103C, DSHG102N,DSHG102B DHGM0420,DHGM04X20,DHGM0650,DHGM06X50,DHGM1040,DHGM1040,DHGM10X40 DHG043C,DHG042N,DHG042B,DHG063C,DHG062N,DHG062B,DHG103C,DHG102N,DHG102B DMT03,DMG03,DMG06,DMT06,DCT012B,DCT012B,DCT032B,DCG032B CIT03,CIT06,CIT10,CRT03,CRT06,CRT10,CPT03,CPDT03,CPT06,CPDT06,CPT10,CPDT10 LVT03,LVG03,LVGM0310,LVGM03X10 PF80,PF90,PF100,PF125,PF150,PDF80,PDF90,PDF100,PDF125,PDF150,PF200,PF300 EBG03,EBG06,EBG10,ERG03,ERG06,ERG10,HGM0320,HGM03X20 EFBG03,EFBG06,EFBG10,ELFBG03,ELFGB06,ELFBG10, AMEDS,AMED2H1,AMND20T,SK1115, DG0122 DSG012B8D24N50,DSG012B2D24N150,DSG012B2A240,DSG013C9D2470(50),DSG013C9A22050(70) DSG013C2D24N150,DSG033C4A20050 ,DSG013C4A200CN50L ,DSG013C4D24N150,DSG013C4A24060 DSG013C4A240N50,DSG013C3A240N50,DSG012B2BD2450 DSG012B2BA22050, DSG032C2D2450 DSG012B3BD2450 DSG012B3BA22050 DSG013C2D24N70 DSG012B12BD2450L DSG033C2D2450, DSG033C2A22050 DSHG063C2ETA22050 DSG033C4D2450 DSG033C4A22050 DSG033C60D2450 DSG033C60A22050 DSG033C2A220N50 DSG032B2A220D2450 DSG032B2BA220D2450 ติดต่อ ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง 0854829378 Email: supapornw@sritong.co.th DSHG043C2TA220N150 DSHG063C2A22050 DSHG043C12ED2450 DSHG043C60ED2450 EDG01VCPNT1351 DSG012B3BA220N150 DSG033C60A240N50 DSG033C2D24N70 DSHG043C()ED2450 DSG012D2D2450 DSG032D2A220N150 HCG06B222 DSG012B3D2450 ESG01VCPNT1151 DSG043C60ED2450 SVPF407010 MSW01X30, MSW01X10T MPW03220 EDSG012B2D2470L EDSG033C2D2450 EDSG012D2D2470 EDSG032D2D2450 DSG033C2R22050 DSG032B2A220N150 DSHG063C12ETA11050 ZCT06T22 DT0122 DSG013C4A24070 DSG012B2A20070 DSG032D2A11050 DSG033C2A10050 DSGL012B2A11050 DSG013C4A11050 DSG013C2A11050 DSG013C2A11050 DSG033C60A11050 DSG032B2A11050 DSG013C4A11050, DSG033C4A11050 DSG033C2A240N150 DSG033C4A240N150 DSHG013C2TA240N150 EDSG013C4D2450 DSG012B2A11050 DSG032B2A20050 DSG013C4D2470 DSG032B3A11050 MPW01210T C1T1050 A37LR01HK32 MHB03C20 MHB03C10T MSW01X10T MPW01240 MSW01X30 MPW01240 CSD32450, DSG013C2A240N70,DSG033C12D24,DSG033C2D24, DSG033C3R11050,DSG033C40D24 ,DSG032B2D2450L ,DSG033C4D24CN150 DSG032B2BD24 ,DSG032B8D24N,DSG032B8A220L(Y),DSG033C2A24050 DSG032D2D24CN150,D5022D202 DC24V,D5023C202 DC24V,BG033231(32) A90FR01HS60,A145FR01HS60 ,A70LR01CS60 ,A37LR01CK3,A10FR01C11 A16FR01CK32,A10FR01H12 PV2R117,PV2R112RAA,SPV2R2365116FREAA41,PV2R2365116FREAA41,PV2R2341116FREAA40, PV2R234794,PV2R2341116LREAA40,PV2R394FRAA31,PV2R4153FRAA,PV2R4200FRAL30 PV2R4200,PV2R12641FREAA42,PV2R47 MPW03230 ,MPW03210T ,MRP03H30 ,MRP03H10T,MHA01C30 ,MPA06230 ,MPB01440 MSW01X30,MBP01C30,MPW03220,JT0210011 DC24,JT0235010,JT0235011, DSHG043C4C2D24CN150, DSHG062N2D24CN151 ,DSHG063C40D24,DSHG043C40D24 DHSG063C2AC22050HZ,DHSG063C2AC22050HZ,DSHG042B2BD24 EFBG03125C20T233, EDG01VCPNP1350 ,svpf205510,FG01811,SBG03L40 ,RG03H22(Y),RG06H22(Y) ,CPG03E2050 ,CIT03520 ,SRCT0350 ,DSG013C40R10050,A90FR01HS60,A145FR01HS60 DSG013C2A22050,AR16FR01C,EFBG06250C1720,DSHG043C2TA11050(Y),DSHG043C2ET DSHG043C2TA11050(Y), DSHG043C2ETD24N150 PV2R16,PV2P18,PV2R110,PV2R112,PV2R114,PV2R117,PV2R119,PV2R123,PV2R125, PV2R131,PV2R241,PV2R247,PV2R252,PV2R265,PV2R275,PV2R376,PV2R385,PV2R394,PV2R3108,PV2R3116, PV2R3125,PV2R4136,PV2R4153,PV2R4184,PV2R4200,PV2R4237,SPV2R241,SPV2R247,SPV2R253,SPV2R259, SPV2R265,SPV2R275,SPV2R376,SPV2R385,SPV2R394,SPV2R3108,SPV2R3116,SPV2R3125,SPV2R4136 SPV2R4153,SPV2R4184,SPV2R4200,SPV2R4237,PV2R12,SPV2R12,PV2R13,SPV2R13,PV2R23,SPV2R23, A16SR3,A22SR3,A16SR4,A22SR4,F504WA,F504WB,F506XA,F506XB,F508WA,F508WB,SVPF122010 SVPF123510,SVPF307010,DT0122 DG0122,BT03,BG03,BT06,BG06,BT10,BG10,SBG03,SBG06,BST03, BSG03,BST06,BSG06,BST10,BSG10,SBSG03,SBSG06 HT03,HG03,HCT03,HCG03,HCT06,HCG06,HT10,HG10,HCT10,HCG10 RT03,RG03,RCT03,RCG03,RT06,RG06,RCT06,RCG06,RT10,RG10,RCT10, RCG10,BUCG06BV,BUCGM06 ติดต่อ ศรีทอง เอ็นจิเนียริ่ง 0854829378 Email: supapornw@sritong.co.th FG0230,FCG020,FG03125,FCG03125,FG06250,FCG06250,FG10500,FCG10500 SRT03,SRG03,SRCT03,SRCG03,SRT06,SRG06,SRCT06,SRCG06,SRT10,SRG10,SRCT10,SRCG10, TC1G0140,TC2G0140,TC1G03,TC2G03,GCT0231,FSHG061VC1C2D24 FSLHG04,FSLHG08,FSLHG10,FSLHG12 DSGL01C32,DSGL012D2,DSGL2B2,DSGM0130,DSGM01X30,DSGM01Y30 DSG013C2,DSG012D2,DSG012B2,DSG033C2,DSG032B2,DSG032D2 DSHG043C2,DSHG042N,DSHG042B,DSHG063C,DSHG062N,DSHG062B DSHG103C,DSHG102N,DSHG102B,DHGM0420,DHGM04X20,DHGM0650 DHGM06X50,DHGM1040,DHGM1040,DHGM10X40,DHG043C,DHG042N DHG042B,DHG063C,DHG062N,DHG062B,DHG103C,DHG102N, DHG102B,DMT03,DMG03,DMG06,DMT06,DCT012B,DCT012B,DCT032B,DCG032B CIT03,CIT06,CIT10,CRT03,CRT06,CRT10,CPT03,CPDT03,CPT06,CPDT06,CPT10,CPDT10 LVT03,LVG03,LVGM0310, LVGM03X10,PF80,PF90,PF100,PF125,PF150,PDF80,PDF90,PDF100,PDF125,PDF150 PF200,PF300,EBG03,EBG06,EBG10,ERG03,ERG06,ERG10,HGM0320,HGM03X20 EFBG03,EFBG06,EFBG10,ELFBG03, ELFGB06,ELFBG10,AMEDS,AMED2H1,AMND20T SK1115 DSG013C4D2450 MPW01240 MSW01X30 DSG013C2220N150, DSG013C2A11050, DSG033C60A11050 , DSG032B2A11050 DSG013C4A11050 , DSG013C4AC20050L, DSG033C4A11050 DSG013C2D2450 DSG012B2D2450 DSG032B2D2450, DSG033C4D24N150, DSG032C2D2450 DSG032B2A22050 DSG033C2A220N50, DSG012B2A22050,DSG033C4A22050, DSG013C4D2450, CRG10530, DSG012B2A11050 DSG032B2A20050, DSG012B3BD24V, DSGL012B2A11050 DSG013C4A11050, C1T1050, A37LR01HK32 MHB03C20 MHB03C10T, MSW01X30, MSW01X10T, MPW01240 DSHG063C12ETA11050 ZCT06T22, DT0122, PV2R4237LRLR30, DMG013D6001 SDSG033C2R110S250
 • หมายเลขประกาศ9GM6R
 • จังหวัดกรุงเทพฯ
 • ประเภทอยากขาย
 • คุณภาพมือสอง
 • แก้ไขเมื่อ03 เมษายน 2562 • 00:00
 • สร้างเมื่อ03 เมษายน 2562 • 00:00
ไม่กำหนด
ราคาประกาศ
sritong
เกี่ยวกับร้านค้า
การติดต่อ
แนะนำ.. ​​​ดูรายละเอียดประกาศ
ติดต่อสินเชื่อ
บริการจากเรา
 • หมายเลขประกาศ9GM6R
 • จังหวัดกรุงเทพฯ
 • ประเภทอยากขาย
 • คุณภาพมือสอง
 • แก้ไขเมื่อ03 เมษายน 2562 • 00:00
 • สร้างเมื่อ03 เมษายน 2562 • 00:00

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน